Citykirkens økonomi

Citykirken Aarhus er selvfinansierende.

Derfor er vi taknemmelig for hver eneste gave, som vi modtager til vores humanitære arbejde, og missionsarbejde i øvrigt. Citykirken Aarhus modtager ingen kirke-skattekroner til driften, og alle aktiviteter i og ud fra kirken er finansieret af frivillige gaver, idet medlemsskab af kirken ikke er forbundet med kontingentbetaling eller kirkeskat. Der modtages dog et mindre tilskud fra Kulturministeriets tips- og lottomidler, samt tilskud og sponsorpenge fra fonde, som Citykirken Aarhus søger.

Hvordan kan man være med til at give til Citykirken Aarhus?

Giv og få noget tilbage...


Citykirken Aarhus er fyldt med ildsjæle fra Aarhus og omegn, som arbejder på højtryk med at sætte et positivt aftryk på vores verden. Både den lige omkring os - men også den som er længere væk under andre himmelstrøg. Hver eneste gave, du giver til kirkens arbejde, hjælper både vores lønnede personale, frivillige medarbejdere og de mange, som er berørt af kirkens arbejde. På forhånd tusind tak for hver eneste gave.

Gaver kan betales enten ved indsamlinger på søndagsmøderne eller ved indbetaling til kirkens konto i Sparekassen Hobro, regnr. 8140 kontonr. 730092.

Skattefradrag for gaver til Citykirken Aarhus

Har du prøvet den skønne oplevelse, det er at få penge tilbage i skat?

Gaver til Citykirken Aarhus kan være fradragsberettigede, men det forudsætter, at kirkens administrator ved, hvem giveren er. Det er nemlig administratoren, som skal indberette de fradragsberettigede gaver til SKAT.

Der er to gavetyper, som kan give fradrag:

Gaver (§8A): Hvis man benytter gavereglen, kan man maksimalt få 14.500 kr. i skattefradrag. Beløb derudover vil ikke være fradragsberettiget - men man kan naturligvis give nøjagtig, hvad man ønsker.

Forpligtelseserklæring (§12, stk. 3)
: Ved en forpligtelseserklæring opnår man et fradrag svarende til hele det indbetalte beløb, dog maksimalt det beløb, man har forpligtet sig til. Forudsætningen er, at der laves en forpligtelseserklæring, som begunstiger kirken. Forpligtelsen kan være en %-del af ens indkomst eller et fast beløb om året.

Uanset hvilken fradragsordning, der benyttes, er det vigtigt, at beløbet enten overføres til kirkens konto eller afleveres i en kuvert med navn, cpr-nr., beløb og dato.

Skatteværdien af fradraget svarer til ca. 32,4 % af det donerede beløb.

© 2017 · Citykirken Aarhus · Viborgvej 173 · 8210 Aarhus V · Tlf: (+45) 86 15 24 88 · Mail: kontor@ckirken.dk

JoomSpirit